Ponad 10 lat na rynku. Zaufaj naszemu doświadczeniu.
Marcin Liwiński
okna vidok

Higrosterowane

 

NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE - sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia.

 
 • Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty do pomieszczenia doprowadzany jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną.
 • Nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.
 • Istnieje możliwość blokady w pozycji, przy której osiągany jest minimalny stały dopływ powietrza.
 • W zależności o sposobu montażu zmienia się kierunek nawiewu powietrza (pionowo w górę lub ukośnie).
 • Nawiewnik działa bez udziału człowieka oraz nie wymaga zasilania elektrycznego.
 
Nawiewnik EMM 
 
EMM nawiewnik higrosterowany, dwustrumieniowy
 
Budowa
Nawiewnik EMM składa się z:
 
 • Okapu zewnętrznego - który chroni przed deszczem i owadami
 • Podstawki mocującej - służącej do przymocowania nawiewnika do okna
 • Części wewnętrznej - odpowiedzialnej za ilość dostarczanego powietrza

 

Budowa nawiewnika EMM

 

Przeznaczenie

Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych (Aneks nr 3 AT/98-02-0486-01).

 

Przepływ powietrza

Ustawienie blokady w pozycji otwartej, przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza zawiera się w przedziale od 5 do 35 m3/h.

Ustawienie blokady w pozycji zamkniętej, przepustnica ustawiona jest w pozycji przepływu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 5 m3/h. Z tej opcji zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.

 


Otwarta klapka nawiewnika EMM

Zamknięta klapka nawiewnika EMM

 

W zależności od ustawienia podkładki montażowej do której przymocowany jest nawiewnik EMM przepływ powietrza skierowany jest pionowo w górę lub ukośnie, ponad strefę przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników. 

 

Właściwości akustyczne

Nawiewnik EMM charakteryzuje się izolacyjnością akustyczną 33 dB.

 

Kolorystyka

 


Biały - RAL 9003

Kasztanowy - RAL 8017

Dębowy - RAL 8001

 

 

Sposób użytkowania nawiewników

Nawiewnik nie wymaga ingerencji użytkownika. Okresowo należy tylko oczyścić obudowę nawiewnika. Do czyszczenia nawiewnika należy używać suchej szmatki. Nie wolno używać proszków, płynów do czyszczenia oraz innych środków żrących. Nie należy dopuścić do zamoczenia nawiewnika, w szczególności taśmy poliamidowej, która może stracić swoje właściwości. Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to nieprawidłowe działanie nawiewnika.

 

Nawiewnik EHA

 

EHA nawiewnik higrosterowany, z wytłumieniem akustycznym

 

 

Budowa

Nawiewnik EHA składa się z:

 

 • Okapu zewnętrznego - który chroni przed deszczem i owadami
 • Części wewnętrznej - odpowiedzialnej za ilość dostarczanego powietrza
 • Części wewnętrznej - łącznika akustycznego (montowany tylko w przypadku wyboru nawiewnika o izolacyjności akustycznej 39 lub 42 DB)

 

 


Okap standardowy nawiewnika EHA

Okap akustyczny nawiewnika EHA

 

 

Przeznaczenie

Nawiewnik przeznaczony do okien PVC, drewnianych i aluminiowych (Aneks nr 3 AT/98-02-0486-01).

 

Przepływ powietrza

Ustawienie blokady w pozycji otwartej, przepustnica zmienia swoje położenie w zależności od wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powietrza zawiera się w przedziale od 5 do 35 m3/h. Ustawienie blokady w pozycji zamkniętej, przepustnica ustawiona jest w pozycji przepływu minimalnego, nawiewnik dostarcza do 5 m3/h. Z tej opcji zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.

  


Otwarta klapka nawiewnika EMA

Zamknięta klapka nawiewnika EMA

 

Strumień przepływu powietrza skierowany jest poziomo (horyzontalnie). 

 

Właściwości akustyczne

Nawiewnik EHA charakteryzuje się izolacyjnością akustyczną od 37 dB (nawiewnik z okapem standardowym) do 42 dB (nawiewnik z łącznikiem akustycznym, okapem akustycznym).

 

Kolorystyka

 


Biały - RAL 9003

Kasztanowy - RAL 8017

Dębowy - RAL 8001

 

Sposób użytkowania nawiewników

Nawiewnik nie wymaga ingerencji użytkownika. Okresowo należy tylko oczyścić obudowę nawiewnika. Do czyszczenia nawiewnika należy używać suchej szmatki. Nie wolno używać proszków płynów do czyszczenia oraz innych środków żrących. Nie należy dopuścić do zamoczenia nawiewnika, w szczególności taśmy poliamidowej, która może stracić swoje właściwości. Nie należy ograniczać przepływu powietrza przez zaklejanie lub zapychanie otworu, powoduje to nieprawidłowe działanie nawiewnika.

 

Nawiewnik EHA