Ponad 10 lat na rynku. Zaufaj naszemu doświadczeniu.
Marcin Liwiński
okna vidok

Nawiewniki

 

WENTYLACJA

Wentylacja to zorganizowana wymiana powietrza w budynku, polegająca na dostarczeniu świeżego powietrza do pomieszczeń oraz usunięcie zużytego.
Wentylacja może być:
 
 • naturalna (grawitacyjna),
 • mechaniczna,
 • hybrydowa.
 
Wentylacja naturalna (grawitacyjna) to przepływ powietrza wywołany różnicą gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Powietrze napływa przez nieszczelności w oknach i ścianach oraz przez zamontowane nawiewniki okienne lub ścienne. Następnie następuje wymieszanie z powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu, przepływ do pomieszczeń z kanałami wentylacyjnymi i usunięcie wraz z zanieczyszczeniami. W celu zapewnienia prawidłowo działającej wentylacji naturalnej musimy zadbać, aby pomiędzy pokojami pod skrzydłami drzwiowymi pozostawić szczeliny o wysokości 1 cm na całej szerokości drzwi, a dodatkowo w dolnej części drzwi łazienkowych, w.c., kuchennych i garderoby wykonać otwory o powierzchni 220 cm2 (mogą to być np. kratki lub okrągłe otwory).
 
Wentylacja mechaniczna to przepływ powietrza wywołany dzięki podciśnieniu wytwarzanemu przez wentylator zamontowany na wyciągu (wentylacja mechaniczna wywiewna) lub na wyciągu i na nawiewie (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna). Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna jest niezależna od warunków atmosferycznych, określona ilość powietrza jest stale dostarczana i usuwana z pomieszczeń.
 
Wentylacja hybrydowa to przepływ powietrza wywoływany dzięki współdziałaniu sił naturalnych połączonych z pracą wentylatora. Należy pamiętać, że sprawność wentylacji w naszym domu zależy również od przewodów wentylacyjnych potocznie nazywanych kominami – im są one wyższe tym wentylacja działa lepiej (w typowych blokach mieszkalnych na ostatnich kondygnacjach z reguły występują zaburzenia w usuwaniu powietrza w kuchni, łazience i w.c., co jest spowodowane również przez zbyt niskie przewody wentylacyjne). Aby wspomóc wywiew można zastosować tzw. dachowe wywietrzniki: nie mechaniczne (np. wykonane z laminatu poliestrowo – szklanego) lub mechaniczne. Wspomagają one naturalny wywiew powietrza poprzez działający na nie wiatr, a także zabezpieczają przed nawiewaniem powietrza zewnętrznego do kanału wentylacyjnego.
 
NAWIEWNIK
Nawiewnik to urządzenie montowane w oknie lub w ścianie, które umożliwia doprowadzenie powietrza do pomieszczeń w których zastosowana jest wentylacja grawitacyjna, mechaniczna wywiewna lub hybrydowa. Nawet przy szczelnie zamkniętych oknach nawiewniki pozwalają doprowadzić świeże powietrze w sposób ciągły, w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
W zależności od liczby pomieszczeń w pierwszej kolejności nawiewniki umieszczamy w każdym pokoju, a następnie jeżeli jest taka potrzeba również w kuchni z oknem zewnętrznym. Jeżeli powierzchnia pokoju przekracza 25 m2 można w nim zamontować 2 nawiewniki. Nawiewników nie montujemy w łazience, ponieważ zimny strumień powietrza zewnętrznego będzie nieprzyjemny dla użytkowników oraz nastąpi wychłodzenie pomieszczenia. Wentylacja łazienki odbywa się w sposób pośredni, tzn. powietrze z innych pomieszczeń przepływa do łazienki i zostaje usuwane przez kanał wentylacyjny.
 

Nawiewnik EMM

Nawiewnik EHA
 

Przykład rozmieszczenia nawiewników
 
Czemu służą nawiewniki?
 
 • umożliwiają prawidłową pracę systemu wentylacji naturalnej i mechanicznej wentylacji wywiewnej,
 • mogą umożliwić regulację strumienia powietrza w zależności od warunków pogodowych oraz wymagań użytkowników,
 • poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach,
 • ograniczają ryzyko zawilgocenia pomieszczeń i rozwoju pleśni i grzybów w mieszkaniu.
 
Nawiewniki należy zamontować, gdy widoczne są następujące objawy zakłócenia wentylacji:
 
 • zaparowane szyby w oknach,
 • skroplona para wodna na chłodnych powierzchniach ścian i przedmiotach,
 • nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni lub łazience,
 • pęcznienie drewnianych mebli i podłóg,
 • złe samopoczucie, bóle głowy, zmęczenie, podrażnienia błony śluzowej nosa, gardła, podrażnienia skóry, choroby dróg oddechowych, a nawet nowotwory,
 • niszczenie konstrukcji budynku – wnikanie wilgoci do ścian i ich destrukcja,
 • niesprawnie działająca wentylacja w pomieszczeniach z gazowymi urządzeniami grzewczymi może doprowadzić do wydzielenia się CO2
 
Nawiewniki montuje się:
 
 • w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej),
 • w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej),
 • w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem
 
Istnieje możliwość zamontowania nawiewników na już istniejących oknach. W tym celu należy wykonać specjalne otwory. Najlepiej skontaktować się z producentem lub dystrybutorem okien, ponieważ montażu powinna dokonać osoba przeszkolona przez dostawcę nawiewników
Rolety zewnętrzne nie są przeszkodą do zamontowania nawiewników okiennych. Jedyna różnica to okap zewnętrzny. Ze względu na brak miejsca okap standardowy powinien być zastąpiony specjalnym okapem płaskim pod roletę.
 
ZASADA DZIAŁANIA NAWIEWNIKÓW
Nawiewniki do prawidłowego działania nie wymagają ingerencji użytkownika. Działają bez zasilania, ilość doprowadzanego powietrza jest uzależniona od wartości wilgotności względnej (nawiewniki higrosterowane) lub od warunków panujących na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia (nawiewniki ciśnieniowe i sterowane ręcznie).